تلگراف گزارش داد، جانسون گفت: ایران کشور مهم در منطقه‌ راهبردی اما بی‌ثبات و متلاطم قرار دارد. این منطقه برای امنیت و رونق انگلستان اهمیت دارد.

وی ادامه داد: اولین سفر من به ایران فرصتی برای گفت وگوهای بیشتر درخصوص برخی مسائل حساس از جمله چگونگی یافتن راه حلی برای پایان درگیری ویرانگر یمن و تضمین دسترسی بیشتر نهادهای امداد رسانی برای کاهش رنج شدیدی است که مردم آن کشور متحمل می‌شوند.

جانسون ادامه داد: من همچنین بر تداوم حمایت انگلستان از توافق هسته‌ای تاکید و در عین حال برخی نگرانی‌های ما درخصوص فعالیت‌‌های ایران در منطقه را روشن می‌کنم.

وزیر امور خارجه انگلستان ادامه داد: گرچه روابط ما با ایران از سال ۲۰۱۱ پیشرفت چشم‌گیری داشته است، با این حال این روابط همچنان سر راست نیست و برسر بسیاری از مسائل توافق وجود ندارد.

وی افزود: گفت وگو، اصل کلیدی برای مدیریت تفاوت‌ها و پیشرفت در مسائلی است که اهمیت دارد، به همین سبب انتظار سفری سازنده دارم.

جانسون ادامه داد: نگرانی عمیق خود را در مورد پرونده‌های کنسولی افراد دو تابعیتی ابراز و آنجا که زمینه اقدام بشردوستانه فراهم باشد، آزادی آن‌ها را پیگیری خواهم کرد .

جانسون روز جعه به منظور گفت وگو با سلطان قابوس پادشاه عمان و دیگر مقام‌های این کشور، به مسقط سفر کرد. وی امروز (شنبه) وارد تهران می شود.