محسن هاشمی، درباره مسدودیت حساب‌های شهرداری تهران، اظهار داشت:‌ شهرداری تهران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی از سال‌های گذشته بدهکار بوده است که به همین دلیل بر اساس قانون حساب‌های شهرداری توسط این سازمان مسدود شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس تفاهمنامه‌ای که مابین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی به امضاء رسیده است حساب‌های شهرداری باز شده است و قرار شده ماهیانه شهرداری مبلغی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از مسدودیت حساب‌های شهرداری تهران به دلیل بدهی‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی از سالیان گذشته تا کنون داشته است خبر داده بود.