رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد: بدنبال وقوع زلزله ۲۱ آبان در کرمانشاه، پس از آن ۱۴۰ زلزله در شهر‌های مختلف لرستان به وقوع پیوست که باعث وارد شدن خسارت به بخش‌های مختلف استان شد.

وی افزود:بر این اساس زلزله‌های اخیر باعث وارد شدن خسارت به ۳ هزار و ۷۴۰واحد مسکونی روستایی و شهری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت:دو سوم خسارت وارد شده به به این تعداد واحد مسکن لرستان در بخش روستایی و یک سوم مربوط به واحد‌های شهری بوده است.

وی ادامه داد:در حوزه شبکه‌های آب و برق نیز خساراتی به زیرساخت‌های استان وارد شده و علاوه بر آن به ۱۷۱ ساختمان دولتی، آموزشی، درمانی، ورزشی و اداری استان نیز خساراتی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال وارد شده است.

آریایی تصریح کرد:میزان خسارت‌های برآوردشده از سوی کارشناسان محاسبه شده و جهت پیگیری از سوی سازمان مدیریت بحران کشور به امضای استاندار لرستان نیز رسیده است.