محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان با بیان اینکه تاکنون شکایتی از سوی شخص آیت‌الله مکارم شیرازی، دفتر ایشان یا حوزه علمیه قم علیه آقای صادقی دریافت نکرده‌ایم، گفت: در خبرها شنیده‌ام که این نماینده مجلس عذرخواهی کرده‌اند البته نمی‌دانم تا چه میزان واقعیت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هیئت نظارت بر نمایندگان باید شکایتی در این مورد داشته باشد تا بتواند به این موضوع ورود کند، اظهار کرد: تا روز دوشنبه که بنده در هیئت نظارت حضور یافتم گزارشی درباره شکایت از این نماینده مجلس مطرح نشده بود.

جمالی اذعان کرد:‌ هیئت نظارت بر نمایندگان موظف است در صورت ارسال هرگونه شکایت به این موضوع ورود کند.