رجبعلی خسروآبادی روز پنج شنبه با حضور در محل کافه نادری گفت:ما قصاص قبل از جنایت نمی کنیم اما هشدار میدهیم اجازه تغییر یک آجر در اثر ثبت ملی کافه نادری توسط هیچ نهاد حاکمیتی و خصوص را نخواهیم داد.

خسروآبادی افزود : تا کنون هیچ مکاتبه ای برای ایجاد تفکیک در ملک کافه نادری با اداره کل میراث فرهنگی استان تهران صورت نگرفته است اما پس از دریافت گزارش دوست داران میراث فرهنگی و خبرنگاران از انجام بعضی اقدامات مالک کافه نادری برای تفکیک حیاط ، نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی به صورت شبانه روزی از محل بازدید انجام میدهند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت : از محیط زیست استان درخواست میکنیم تا علت خشک شدن تعدادی از درختان حیاط کافه نادری را بررسی کنند تا اگر تعمدا برای تغییر کاربری حیاط درختان خشک شده اند از مراجع قضایی این مسئله را پیگیری نماییم.

وی افزود: شهرداری تهران در خیابان سی تیر و در چند قدمی کافه نادری به دنبال ایجاد یک محور گردشگری شبانه است در حالی که حیاط کافه نادری ظرفیت آن را دارد که بدون تغییر عمرانی به عنوان رستوران سنتی به بخش خصوصی واگذار و مورد بهره برداری قرار گیرد.