کوربین در توئیت خود نوشت: برسمیت شناختن #اورشلیم (#بیت_المقدس) به همراه زمین های اشغالی فلسطینی ها بعنوان پایتخت #اسرائیل، تهدید نسنجیده صلح است. دولت #بریتانیا باید این اقدام خطرناک را محکوم کند و برای رسیدن به راه حلی عادلانه و مانا برای این درگیری اقدام کند.