العربیه گزارش داد: سرلشکر مهدی مقوله فرمانده گارد ریاست جمهوری وابسته به علی عبدالله صالح در منطقه ریمه حمید واقع در صنعا پایتخت یمن ترور شد.