وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص آمده است: ادامه درگیری ها در صنعاء که به مرگ علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن منتهی شد، اوضاع در این کشور را وخیم تر کرده است.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: برای توقف وخامت بحران کنونی باید آتش بسی پایدار در این کشور ایجاد شود.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه فرانسه بدون اشاره به تداوم حملات وحشیانه ریاض به یمن و ادامه محاصره این کشور توسط عربستان از همه طرف های درگیر خواسته شده است تا از آسیب رساندن به غیرنظامیان و زیرساخت های این کشور پرهیز کرده و برای امدادرسانی به مردم مطابق با قوانین بین المللی تلاش کنند.