محسن هاشمی روز سه شنبه بعد از پایان بیست و هفتمین جلسه شورا با حضور در جمع خبرنگاران بخش زیادی از جلسه به موضوعات معماری و شهرسازی شهر تهران با حضور معاون شهردار تهران گذشت.

وی با بیان اینکه مباحث معماری و شهرسازی مهم بود و معاون شهردار نتوانستند همه صحبتهای خود را بیان کند، افزود: سوالات اعضای شورا زیاد بود و مقرر شد معاون شهردار در جلسه ای دیگر حضور یافته و به سوالات پاسخ دهد.

هاشمی در پاسخ به این سوال که علت سوالات متعدد از  معاون شهردار چه بود، گفت: شما در شهر تردد دارید و می بینید که یکی از مشکلات جدی شهر در حوزه ساخت و ساز، عدم کار در بافت فرسوده و مشکل ترافیکی  است.

وی تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه شهردار تهران، دیگر شاهد تبعیض و دور زدن قانون که در بخش، سخت و ساز در گذشته اتفاق می افتاد نیستیم و ساخت و ساز بدون تبعیض انجام می شود.

رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره موازی کاری در حوزه معماری و شهرسازی تأکید کرد: یکی از اعضا این موضوع را مطرح کرد که باید بعد از بررسی مشخص شود که این موضوع به چه صورتی است.

هاشمی با بیان اینکه در ساختار شهرداری از موازی کاری رنج می بریم، خاطرنشان کرد: نمونه بارز این موضوع سازمان فرهنگی و هنری شهرداری با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری است.

 وی ابراز امیدواری کرد که در ساختار جدید و بخشنامه ای که شهردار تهران ارائه خواهند کرد، این موازی کاری رفع شود.