به دلیل سکون نسبی هوا و کاهش کیفیت هوا، به استناد شیوه نامه اجرایی وضعیت اضطرار آلودگی هوای تهران و با اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوا فعالیت‌های ورزشی و بدنی در زنگ ورزش مدارس طی امروز ( ۱۴ آذرماه) در کلیه مقاطع تحصیلی شهر تهران در فضای باز ممنوع اعلام شد و بر اساس گزارش روابط عمومی روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران مدارس موظف هستند از انجام برنامه‌های ورزشی و قرار دادن دانش آموزان در فضای باز جلوگیری کنند.

 

همچنین شاخص کیفیت هوای هم اکنون شهر تهران ۱۳۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.