به گزارش ایسنا دکتر قاسم جان بابایی در اجلاس معاونان درمان سراسر کشور افزود: اگر به بیمارستان‌ها توجه نشود، فعالیت دانشگاه‌ها با مشکل روبرو می‌شود و رسالت آن‌ها نیمه تمام می‌ماند.

 

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که درمان حوزه‌ای است که آثار آن همان موقع مشخص می‌شود و اقدامات این حوزه به روز است،گفت: هر نوع سوء مدیریتی، ضعف دانشگاه و هر تلاشی موفقیت دانشگاه را در پی دارد.

 

وی با بیان این که در این دوره در حوزه فنی درمان بیشتر کار می‌کنیم زیرا چنانچه در این بخش کار نشود طرح تحول سلامت پایدار نخواهد بود،اظهارکرد: استقرار نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات و ابلاغ سند درمان از جمله اقدامات ما است.

 

جان بابایی با تاکید بر این که کلینیک‌های ویژه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و دانشگاه‌ها در این حوزه باید بیشتر کار کنند، گفت: اگر دانشگاه کلینیک ویژه نداشته باشد، بخش خصوصی هم در این حوزه وارد نمی‌شود. آیین‌نامه‌های‌ کلینیک‌های بیماری‌های جنسی و باروری، رشد و تکامل و مرکز توانبخشی نوشته شده است و هفته آینده ابلاغ می‌شوند.

 

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: ٩٢ درصد درآمد بیمارستان‌ها، درآمد اختصاصی است.

 

وی با اشاره به این که اعتبارهر دانشگاه به داشتن کلینیک توانبخشی است،گفت: مراکز جامع بیماران خاص یکی از نیازهای ضروری است. این بیماران بلاتکلیف هستند و لذا باید در کلینیک‌های ویژه، فضایی هم برای این بیماران درنظر گرفته شود.

 

جان بابایی کاهش تصدی گری و برون سپاری خدمات درمانی را یکی دیگر از اهداف حوزه درمان دانست و اظهارکرد: آیین نامه جدید بیمارستان‌های هیات امنایی جمع بندی شده و قرار است اجرایی شود.

 

وی تدوین و اجرای راهنماهای بالینی را از دیگر اقدامات معاونت درمان برشمرد و گفت: تدوین پروتکل خدمات پرهزینه مثل ارتوپدی، اندوسکوپی، کلونوسکوپی درمرحله نهایی است.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه گفت: اصلاح نظام اعتباربخشی و ارتقای نظارت بر مراکز تشخیصی و درمانی، ارتقای سامانه اعتباربخشی، بازنگری سنجه‌های اعتباربخشی، استانداردسازی چک لیست‌های نظارت بر امور درمان، ایجاد سامانه جامع نظارت بر درمان، بازنگری آیین‌نامه و بخشنامه‌های نظارتی، بازنگری سیستم ویزیت، اصلاح بسته‌های کاهش فرانشیز، اصلاح بسته حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم از دیگر اقدامات این حوزه است.

 

جان بابایی بازنگری و تدوین بسته بیمه پایه، تدوین بسته خدمات بیمه سلامت در کشور، مدیریت خدمات شایع و پرهزینه، خدمات اورژانس و پوشش کامل بیماران خاص و صعب العلاج همچنین پوشش کامل سه دهک اول درآمدی را در دستور کار این معاونت ذکر کرد.

 

وی در ادامه تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت نیز اهمیت دارد زیرا یکی از دلایل نارضایتی است و در این راستا نظام پرداخت DRG مستقر خواهد شد.

 

معاون درمان وزارت بهداشت از دیگر اقدامات حوزه درمان به بازنگری کتاب ارزش نسبی در قالب شورای عالی بیمه و خدمات درمانی سازمان نظام پزشکی، استقرار نظام پرداخت بیمارستان‌های وزارت بهداشت با مکانیزم پرداخت آینده نگر با سقف بسته، ارتقا و بازنگری سیستم HIS و MIS اشاره کرد.

 

وی اضافه کرد: بازنگری در فهرست خدمات آزمایشگاهی بسته بیمه پایه و تعیین فرانشیز اولیه یکی از اولویت‌ها است زیرا در آزمایشگاه هزینه‌های بیهوده زیادی وجود دارد.

 

جان بابایی افزود: بحث سلامت روان در دستور کار است و در این راستا تخت‌های روانپزشکی افزایش خواهد یافت.

به گزارش وبدا معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: دانشگاه‌ها باید بر سامانه آیداتیس نظارت بیشتری داشته باشند.