محسن غرویان استاد جامعه المصطفی عنوان کرد: از آنجا که تصمیم گیری رجل سیاسی در این سطح باید با در نظر گرفتن همه جوانب صورت بگیرد، فکر می کنم روحانی باید با توجه به تمام ملاحظات سعی کند جانب اعتدال را داشته باشد و به افراط و تفریط نرود. به هر حال مردم نیز نباید ناامید شوند. البته من جایی برای یاس و ناامیدی نمی‌بینم. ما باید روند کلی را در نظر داشته باشیم ممکن است تاکتیک‌ها متفاوت باشد که این موضوع دلیل نمی‌شود ما نسبت به آینده سیاسی اصلاح طلبان یا اعتدالیون مایوس شویم و در نهایت مسیر کنونی، مسیر خوبی است.

وی افزود: باید به این موضوع نیز توجه کرد که طیف مقابل و جریان احمدی نژاد به چه روزی افتاده‌اند و چه واکنش هایی نسبت به آنها صورت می گیرد و همین موضوع در سبک و سنگین کردن جریان های سیاسی برای داشتن یک نگاه همه جانبه و کلی اهمیت دارد. نقدها به دولت را چندان منصفانه نمی بینم. من هنوز سیگنال و شواهدی نمی بینیم که دال بر چرخیدن آقای روحانی از اصلاح طلبی به اصول گرایی باشد.

غرویان در خصوص شیخوخیت ناطق نوری در بین اصولگرایان هم گفت: اولا من اصولگرایی و اصلاح طلبی را مفاهیم مبهمی می بینم مخصوصا وقتی که می خواهیم به صورت مصداقی صحبت کنیم این ابهام بیشتر می شود. اصلاح طلبی و اصولگرایی در حال حاضر مصداق مشخصی ندارد. برای مثال آقای ناطق نوری را نمی توانیم اصلاح طلب یا اصول گرا یا اعتدال گرا بدانیم. اگر احمدی نژاد مصداق اصولگرایی باشد قطعا آقای ناطق نوری در نقطه مقابل آن قرار می گیرد. پس اصولگرایی اگر به معنایی که این آقایان می گویند باشد ناطق نوری اصول گرا نیست.

این فعال سیاسی گفت: برای مثال مصداق را آیت الله رفسنجانی می گیرم من ایشان را یک اصول گرای معتدل و اصلاح طلب می دانم. یعنی هم اصول را حفظ کرد، هم اعتدال داشت و هم اصلاح طلب بود. علاوه بر این نواندیش و تحول خواه بود. به عبارتی آقای رفسنجانی همه چیز را در کنار هم داشت نه افراط می کرد و نه تفریط داشت آقای ناطق نوری نیز چنین شخصیتی دارد.

غرویان اضافه کرد: آقای ناطق نوری هرگز به تفکرات جریانی مثل گروه جمنا نزدیک نمی‌شوند چرا که ایشان شخصیت مستقلی دارند و همفکر آیت‌الله رفسنجانی هستند. از نظر روحیات هم خیلی مردمی، لوطی منش، عیار و جوانمرد است و در نتیجه خیلی در قید تشریفات ظاهری نیست. ایشان انسان خدومی است و دوست مقام معظم رهبری است، شاگرد امام است و در نتیجه یک سری تفکرات مردمی دارد که در نتیجه این خصوصیات من فکر نمی‌کنم آقای ناطق نوری بتواند با جمنا رابطه و تعلقی داشته باشد. در کل می توان گفت که آقای ناطق نوری یک شخصیت اعتدال گرا است که در کنار دولت و آقای روحانی خواهد بود.