منابع آگاه در صنعا موضوع حمله به سفارت کشورمان در صنعا را تکذیب کردند. در ساعات گذشته اخبار جعلی از برخی منابع درباره حمله به سفارت کشورمان در صنعا منتشر شد که حاکی از آتش سوزی در محل سفارت در اثر درگیری میان انصارالله یمن و حزب‌الموتمر که علی عبدالله صالح ریاست آن را بر عهده دارد، بوده است.

خبرگزاری شینهوا که مدعی شد خبرنگارش در صحنه حاضر بوده است، گزارش داد ساختمان سفارت ایران در صنعا پس از حمله با سلاح های سنگین آتش گرفت اما تاکنون مشخص نشده که مسئول این حمله کدامیک از طرف‌ها بوده است.

یک رسانه سعودی نیز مدعی شد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن در اثر یک درگیری داخلی میان حزب‌های یمنی آتش گرفته است.