در این مراسم ضمن تکریم از محمد محمدی که ٤ سال در جایگاه مدیریت تعزیرات استان تهران فعالیت می‌کرد، محمدعلی اسفنانی - نماینده سابق مجلس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی - به عنوان مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی استان تهران معرفی شد.