«محمدجواد آذری جهرمی» روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تسهیل گری و توسعه کسب و کارهای نوپای ایرانی راهکار اشتغال جوانان و برخوردهای سلبی و فیلتر کردن این گروه از مشاغل گامی در جهت خلاف این هدف است.

جهرمی تاکید کرده است: زیست بوم فرهنگی کشور ما اقتضائاتی دارد که بایستی رعایت شود.

وزیر ارتباطات آورده است: محصولات کسب و کارهای نوپا؛ خدمات مورد نیاز در برنامه توسعه شبکه ملی اطلاعات است که توسعه از این دیدگاه، به معنی توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز هست.

روز گذشته مرکز تسهیل گری و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان سرافراز سیستان و بلوچستان افتتاح شد.