عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تصویب طرح مجلس درباره حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهرها گفت: زمانی که این مصوبه بدست ما برسد، در خصوص آن تعیین تکلیف خواهیم کرد. 

وی در خصوص اینکه این قانون عطف بماسبق خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید دید قانون چه چیزی را تعیین کرده و این موضوع نیازمند این است که در قانون ذکر شده باشد.