همواره یکی از اقشار و گروه های خاصی که در کلانشهرها به خصوص در تهران با مشکلات متعددی روبرو می شوند، معلولان هستند. امروز روز جهانی معلولان است و یکی از اصلی ترین نهادهایی که وظیفه بهسازی زندگی در شهرها برای این گروه خاص را دارد، مدیریت شهری و مجموعه شورای شهر و شهرداری است.

با این حال به نظر می رسد شورای شهر پنجم تاکنون کار خاصی درباره رفع مشکلات این گروه خاص انجام نداده است.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر پنجم در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرآنلاین گفت: در بحث معلولان به نظر می رسد به لحاظ مصوبه و قانون نقصی نداریم. در حوزه اجرا مشکلاتی پیش می آید و بعضا این مصوبات اجرا نشده که دلایلی مختلفی دارد. کمیسیون مربوطه قرار است مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به معلولان را احصا کنند و بعد از آن، اقدام قانونی کنیم.

اعطا درباره اقدام شورای پنجم شهر برای حل مشکلات معلولان تهرانی گفت: در طول این سه ماهه، هیچ اقدام عملی از سوی شورای شهر نشده است.

او همچنین اشاره کرد قرار است در جلسه آینده سخنگوی شورای شهر، گزارش ۱۰۰ روزه کار و عملکرد این نهاد، صحن و کمیسیون های تخصصی منتشر شود.

سخنگوی شورای شهر درباره مشکلاتی که ممکن است پس از زلزله احتمالی در تهران پیش بیاید هم توضیحی داد. او در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت لایحه دوفوریتی که شهرداری تهران را ملزم کرد برای پیش بینی شرایط زلزله در تهران، طرح دهد، گفت: قرار بود شهرداری درباره زلزله لایحه بدهد. علی رغم اینکه دو فوریت این طرح تصویب شده بود و قرار بود در این کار تسریع شود، ما همچنان منتظر این لایحه هستیم.