فیروزه خیالی که در مراسم معرفی سامانه ملوانی و ته لنجی در بوشهر سخن می گفت با بیان این مطلب افزود :  سامانه جامع گمرکی با تحت پوشش قرار دادن کالاهای ملوانی و ته لنجی توسعه می یابد.

وی افزود : گمرک بر اساس تفاهم نامه ای که با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امضاء کرده کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق را نیز تحت پوشش سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی قرار خواهد داد.

خیالی در ادامه به بررسی مزایای پیاده سازی سامانه جامع گمرکی در گمرک پرداخت و گفت: در روش های سنتی و پیش از الکترونیکی شدن گمرک ذی نفعان می بایست  با مراجعه حضوری به گمرک محل ترخیص، پیش نویس اظهارنامه هایشان را به صورت کاغذی ارائه می کردند و به دلیل محلی بودن گمرکات و نبودن سیستم متمرکز اطلاعات می بایست توسط اپراتور ثبت می شد و برای ارباب رجوع بسیار زمان بر و هزینه بر بود. اما در حال حاضر محدودیتی وجود ندارد و مراجعه کنندگان در هر لحظه ای از شبانه روز در زمان کوتاهی می توانند،از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی اظهار خود را تنظیم و برای انجام مراحل و تشریفات گمرکی، آن را به گمرک محل ارجاع دهند.

مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در خصوص دلیل شکل گیری سامانه جامع و پنجره واحد تجارت فرامرزی و اهداف آنها توضیح داد:از اواخر سال ۹۲ دکترکرباسیان رئیس کل وقت گمرک راه اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار قرار داد. هدف از این تحول و اعمال سیستم الکترونیکی،مکانیزاسیون کلیه رویه ها و فرآیند های گمرکی بود.

به گفته فیروزه خیالی این تحول به تسهیل و تسریع عملیات گمرکی کمک چشم گیری کرده و همزمان، دقت در تشریفات را افزایش داده است. خیالی تشکیل بانک اطلاعاتی ، دسترسی لحظه ای به این بانک و انتشار بر خط آمار را از مهم ترین اثرات سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست.