زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر ساعت شش و ۱۷ دقیقه صبح امروز هجدک را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۷۴۰ درجه  و طول جغرافیایی ۵۷.۲۹۱ درجه در ۹ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

این در حالیست که بعد از زمین لرزه ۶.۱ ریشتری صبح روز جمعه در هجدک شاهد وقوع بیش از ۲۰۰ پس لرزه با شدت های بین ۱.۱ تا ۵.۵ ریشتر هستیم.