علی شکوری راد با بیان اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سه نهاد تصمیم‌گیر در جریان اصلاح‌طلبی است گفت: «تا به حال در شورای مشورتی آقای خاتمی و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان بحثی درباره مذاکره با شورای نگهبان یا سپاه نشده است.»