سید محمود علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: هنوز دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار نشده و قرار است در سوم دی ماه به این پرونده رسیدگی شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محسن مهاجرانی از متهمان این پرونده گفت: تقریبا این پرونده جمع شده است چرا که در کیفرخواست های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است از سویی در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل مطرح نشده بود البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.

 

این وکیل دادگستری افزود: پرونده دکل نفتی شامل ۲۱ جلد و ۲۰۰ صفحه کیفرخواست برای متهمان است.

 

علیزاده طباطبایی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا پرونده محمدعلی طاهری به دادگاه انقلاب ارجاع شده است؟ گفت: هنوز از سوی شعبه مربوطه چیزی به ما ابلاغ نشده است.

 

وی افزود: وقتی پرونده به شعبه ارجاع می شود باید به وکلا وقت رسیدگی ابلاغ شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.