محمود بهمنی نماینده اصولگرای مجلس در مورد تأسیس نمایندگی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفت: خوشبختانه با شرایطی که ایجاد شده است خیلی ها دوست دارند که ارتباطشان را با ما برقرار کنند.

رییس بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد ادامه داد: ما غیر از یکی دو کشوری که خودمان نظر مساعدی برای برقراری ارتباط با آنها نداریم هیچ منع و مانعی برای ارتباط با اروپا نداریم. حتما دفاتر به صورت متقابل میان ما و اتحادیه اروپا بدون هیچ مانعی می تواند ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: ایجاد این دفاتر می تواند مبادلات تجاری و صادرات و واردات ما را توسعه دهد و در واقع بسیاری از مبادلات ما با اروپا با ایجاد دفاتر می تواند به صورت پایاپای انجام شود و ما در این صورت می توانیم از افزایش و کاهش قیمت ارز نیز مصون باشیم. قطعا آمریکا نمی خواهد که ایران ارتباطاتش را با کشورهای دیگر گسترش دهد. قطعا آنها نمی توانند با تحریم کاری از پیش ببرند همانگونه که تا کنون نتوانسته‌اند.

نماینده ساوجبلاغ و طالقان در مجلس افزود: زمانی که بنده در بانک مرکزی بودم تحریم برای ما معنا و مفهومی نداشت چون هر نوع عملیاتی را که می خواستیم را انجام می دادیم. امروز نیز آنها با تحریم نمی توانند کاری از پیش ببرند. اگر منظورشان تحریم‌های قبلی است که ما سی و چندسال است که تحریم هستیم ولی توانسته ایم مسیر خود را ادامه بدهیم . ما اطمینان داریم در شرایط فعلی نیز می توانیم با درست فکر کردن به خوبی و موفق عمل کنیم .