باخت تعمدی علیرضا کریمی در رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان در لهستان برابر حریف روس، برای عدم رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس، نخستین و آخرین مورد از این اتفاقات در عرصه کشتی نیست، اما این اتفاق به طرز عجیبی در محافل و مراجع رسمی بین المللی، منتشر و رسانه ای شد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که اتحادیه جهانی کشتی با جدیت از کمیته های حقوقی و انضباطی خود خواستار رسیدگی به این پرونده شد. البته نباید فراموش کرد اتحادیه جهانی هم حق هیچ نرمش و چشم پوشی نسبت به این پرونده را ندارد، چراکه کمیته بین المللی المپیک IOC نیز با اطلاع از این پرونده، فشار زیادی به اتحادیه جهانی وارد آورده تا ثابت کند، شعار جدایی سیاست از ورزش، واقعی، جدی و لازم الاجراست.

تشریح روند رسیدگی به پرونده کریمی

کمیته حقوقی اتحادیه جهانی کشتی در گام نخست، موضوع پرونده را در نشستی ویژه بررسی و سپس پرونده را با تمامی مستندات و جزئیات برای اعمال نظر دقیق تر برای اعضای خود ارسال می کند. بد نیست بدانید تنها عضوی که در این میان، حق اعمال نظر و دخالت و تصمیم ندارد، نماینده ایرانی کمیته حقوقی اتحادیه جهانی است، چون طبق آئین نامه یک طرف این پرونده مربوط به ایران است.در نتیجه نباید از امید چندانی به کرسی ایرانی کمیته حقوقی داشت.

بدین ترتیب بعد از چند روز، نظر تمامی اعضای کمیته حقوقی گردآوری می شود و برای رسیدگی به تخلف احتمالی در نشستی دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. اینجاست که همه چیز طبق آئین نامه صورت می گیرد و کشتی ایران باید منتظر محرومیت یا جریمه احتمالی و یا تبرئه باشد.

البته در این پروسه، حق دفاع و درخواست تجدید نظر به رئیس فدراسیون کشتی ایران و حتی مربیان تیم امید و شخص کشتی‌گیر هم داده خواهد شد.

لالوویچ حق دخالت مستقیم ندارد

 بسیاری از اهالی کشتی بر این باورند که رابطه نزدیک «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی با رئیس فدراسیون کشتی ممکن است به ختم به خیر شدن این پرونده منتهی شود، اما باید این واقعیت را قبول کرد که لالوویچ حق هیچ اعمال نظر شخصی ندارد. چون مرجعی بالاتر، بنام کمیته بین المللی المپیک IOCبر روند اجرایی و قانونی اتحادیه جهانی نظارت دارد. مرجعی که به شدت با این قبیل اتفاقات مخالف است و در صورت اثبات تخلف از سوی ایران، از هیچ جریمه و محرومیت سنگینی دریغ نخواهد کرد.

وجود شیطنت‌های داخلی و خارجی

هیچکس به قدرت و نفوذ روسها در مدیریت کشتی جهان شک ندارد و این موضوع انکار ناپذیر است. طبیعتا باید در  رسیدگی به پرونده علیرضا کریمی، منتظر شیطنت رقبای روس خودمان هم باشیم. به ویژه آنکه آزادکار رژیم اشغالگر قدس، اصلیت روسی دارد و حالا روسها به خوبی به مشکل کشتی ایران در رویارویی با رژیم اشغالگر قدس واقف هستند. البته این رقیب دیرینه به تازگی حساب ویژه ای برای بیشتر شدن این مشکل برای ایران باز کرده و با تغییر تابعیت کشتی گیران روس به تابعیت رژیم اشغالگر قدس، هر روز رقبای جدیدی را در اوزان مختلف برای رویارویی با کشتی گیران ایرانی به میدان می فرستد.

جای تاسف اینجاست که در این بین برخی از داخل ایران هم در شعله ور کردن آتش پرونده علیرضا کریمی نقش بسزایی داشته و دارند. افرادی که با هر هدف شخصی و دیدگاهی سعی کردند جزئیات این موضوع از آنچه هست، بیشتر نمایان و رسانه ای شود و این پرونده به روی میز کمیته حقوقی اتحادیه جهانی برسد.

دیپلماسی؛ تنها راه نجات کشتی ایران

با توجه به رسیدن پرونده مذکور به اتحادیه جهانی کشتی و نظارت دقیق و جدی کمیته بین بین المللی المپیک بر آن، تنها راه نجات فدراسیون کشتی از خطرات احتمالی، دیپلماسی سازنده و فکورانه متولیان امر است. بدین ترتیب وزارت ورزش و فدراسیون کشتی باید با موضع گیری مناسب نسبت به این موضوع در کنار هم باشند و کشتی ایران را از خطر بزرگی که فعلا تهدیدش می کند، دور کند.