البته من برای انتخابات سال ۹۶ نیز به آقای لاریجانی پیشنهاد کردم که به عرصه انتخابات وارد شود اما آقای لاریجانی نپذیرفت و گفت که دیگران هستند.

 البته اگر در انتخابات حاضر می‌شد به عنوان یک رقیب جدی برای آقای روحانی بود و شاید هم در انتخابات پیروز می‌شد.