علی الهیار ترکمن در گردهمایی و هم اندیشی ذیحسابان ادارات کل آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: همه نظریه پردازان راه توسعه و پیشرفت را در آموزش و پرورش می بینند.

وی بیان کرد: در خصوص اجرای بودجه ۱۳۹۶ از سوی وزارت، مبلغی اختصاص داده شد و  اخیرا نیز یکسری ابلاغیه هایی به استان ها ابلاغ شده است.

الهیار ترکمن اعلام کرد: در سال آینده بودجه و اعتبارات آموزش و پرورش به صورت استانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بحث بودجه، پاشنه آشیل های سخت آموزش و پرورش شده است و تا زمانی که منابع لازم برای این کار وجود نداشته باشد نمی توانیم موفقیتی را متصور شویم و به همین جهت بحث بودجه از جمله موضوعات اساسی است که لازم است در تمام زمینه های آن ورود پیدا کنیم.

به گفته وی، وزارت آموزش و پرورش از کسری بودجه مزمن رنج می برد که خود معلول عوامل دیگری است. شروع کسری بودجه به دهه ۶۰ برمی گردد که رشد جمعیت دانش آموزی بسیار بالا بود.

وی با اشاره به اصلاح شکل بودجه ریزی گفت: ما نیاز داریم شکل بودجه ریزی را در آموزش و پرورش تغییر دهیم که نیازمند تخصص است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون در حال تحلیل بسته های خاص برای شیوه های تامین مالی برای آموزش و پرورش هستیم.

براساس گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، وی تصریح کرد: درآمدزایی در آموزش و پرورش به دلایل مختلف امکان ناپذیر است و مدرسه به عنوان واسطه باید منابع بیرون را به فضای داخل وارد کند.