سرهنگ سید مجتبی اشرفی اظهار کرد: افرادی ناشناس با به دست آوردن مشخصات ورزشکاران نامی و مربیان و سرپرستان هیاتهای ورزشی ضمن تماس با آنها و ارائه برخی آمارها پیرامون فعالیت‌های ورزشی آنان در نهایت با جلب اعتماد مخاطب و با معرفی خود به عنوان یک ورزشکار شهیر یا مسئول ورزشی اقدام به کلاهبرداری از طرف مقابل می‌کنند.

و ی افزود: این افراد در تماس خود با بیان غیرواقعی برخی مشکلات شخصی، بیماری همسر یا فرزندان و عدم رسیدگی به مشکلات وی توسط مسئولان، در نهایت ضمن جلب اعتماد طرف مقابل درخواست واریز مبالغی را به صورت قرض می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از چند مورد تماس در روزهای اخیر در این رابطه خبر داد وگفت: متاسفانه تعدادی از افراد جامعه هدف این فرد ، اقدام به واریز وجوهی برای این فرد کلاهبردار کرده اند و این افراد غالبا تحصیل کرده هستند و فریب چرب زبانی‌های این فرد شیاد را خورده‌اند.

وی از شهروندان خواست به افرادی ناشناس که با تماس‌های تلفنی درخواست واریز وجوه نقد به حساب آنان یا حضور در مقابل دستگاه‌های خودپرداز را دارند به هیچ عنوان اعتماد نکرده و مراتب را به پلیس اطلاع دهند.