اهم سخنان وی از این قرار است:

*در صد روز نخست دولت انتظار زیادی نمی‌توان داشت چون خیلی از مدیران ارشد کشور تعیین نشدند یا بنا به گزارش وزارت کشور هنوز جابه‌جایی برخی استانداران قطعی نشده است. بنابراین دولت در آستانه تحول مدیریت ارشد خود است و در صد روز نخست نمی‌تواند عملکرد قابل توجهی ارائه کند.

*روحانی در انتخابات اخیر رای معناداری کسب کرد. این یعنی با مطالبات اجتماعی جدی تری مواجه است و باید نسبت به آن پاسخگو باشد. طبیعتا شرایط روحانی در دولت دوم بسیار سخت تر است. چراکه جامعه نسبت به گذشته پویاتر شده و به خاطر رای قابل توجهی که به روحانی داده ، مطالبات بیشتری دارد. اینکه بگویند من به خاطر جلب رای شعار نداده‌ام درست نیست. هرکسی که در انتخابات شرکت می کند باید شعارهای انتخاباتی خود را بر اساس مطالبات مردم تنظیم کرده و بعد از رای آوری نیز متناسب با وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند.

* امکانات رییس جمهور به اندازه دو دهه اول انقلاب گسترده نیست و در دهه چهارم امکانات و قدرت مانور رئیس جمهور محدود شده است. با همه این محدودیت‌ها انتظار می‌رود که آنچه در ید قدرت روحانی است ، محقق شود. این انتظارات کماکان به قدرت خود باقی است.

*متاسفانه اگرچه روحانی در سال ۹۶ شعارهای اصلاح طلبانه تری داشت اما در عمل به نحو دیگری عمل کرد. به خصوص در انتصاب استانداران که به نوعی روسای جمهور استان‌ها هستند در مجموع ضعیف تر یا بی‌توجه‌تر به مطالبات مردمی عمل کرد.

*در حوزه دانشگاهی نیز اعتقاد دارم که روحانی انتخاب خوبی کرده است اما باید به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی فضای کار را برای وزیر علوم که یک وزیر اصلاح طلب است را فراهم کند.انتظار می‌رود که ناهنجاری ها میراث در دوران احمدی نژاد در نظام آموزش عالی رفع شده و دانشگاه ها به جایگاه اول برگردانده شود.

*شرایط بین المللی و منطقه ای یا به طور کلی حوزه سیاست خارجی دولت دوزادهم ساده تر و راحت تر از دولت قبل نیست. اگرچه برجام به عنوان یک توافق بسیار تاریخی امضا شد اما نظام بین الملل تعاملات در هم تنیده‌ای دارد. این طور نیست که با امضای برجام آسوده خاطر شویم و تصور کنیم که کار ما در عرصه بین الملل تمام شده است. ما باید در روند تعاملات سیاسی خود فضایی را ایجاد کنیم که از آثار برجام بیشترین استفاده را کرده باشیم. مهم‌ترین گامی که به نظر من آقای روحانی باید بردارد این است که با تعامل با راس حاکمیت و ارکان دیگر نظام سیاست خارجی و کنشگری دیپلماتیک را در منطقه و سطح جهان هماهنگ کرده و مسئولیت این کار را تمام و کمال به دست وزارت امورخارجه بسپارد زیرا در غیر این صورت با شرایط سخت‌تری مواجه خواهد شد.