جانشین فرماندهی  انتظامی شهرستان رفسنجان گفت: در ادامه طرح جمع آوری متکدیان در این شهرستان ۲۰ متکدی از معابر شهر جمع آوری شدند .

سرهنگ خلیلی افزود:یکی از گدایان دستگیر شده با چهره ای عوام فریبانه گدایی می کرد و تنها در نصف روز نزدیک به چهار میلیون ریال گدایی کرده بود .وی خاطر نشان کرد: این متکدی  پس از دستگیری به مامور پلیس پیشنهاد داد همه درآمد امروزش را به عنوان رشوه دریافت کند  و اگر رهایش کند بقیه روز هم برای  وی گدایی خواهد کرد.