زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۰ و ۱۴ دقیقه چهارشنبه‌شب «کلمه» در شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند. این زمین لرزه در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۹.۰۷ و طول جغرافیایی ۵۱.۳۷ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

زمین‌لرزه‌ دیگری به بزرگی ۳.۰ ریشتر ساعت ۲۰ و ۲۲ دقیقه چهارشنبه‌شب همین منطقه را لرزاند. این زمین لرزه در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۹.۰۴ و طول جغرافیایی ۵۱.۳۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز این زمین‌لرزه‌ها در فاصله ۱۶ کیلومتری کلمه، ۲۰ کیلومتری تنگ ارم و ۲۳ کیلومتری اهرم قرار دارد.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.