حسن کامران با اشاره به نطق صبح امروز رئیس مجلس که گریزی هم به شهید مدرس داشت، گفت: شهید مدرس، زندگی را سه طلاقه کرد. او وقتی نماینده شد، گاری داشت و از اصفهان به تهران می آمد. کالسکه که معادل ماکسیمای الان است برایش فرستادند اما باز هم با گاری آمد.

او که می‎گفت مدرس اهل عمل بود، ادامه داد: مدرس همان عمامه کرباسی مندرسش را رنگ می کرد و می پوشید، ولی امروز برخی حتی حاضر نیستند که پارچه کت و شلوارشان ایرانی باشد! اگر دم از مدرس می زنیم، باید رفتار سیاسی مان هم شبیه مدرس باشد. او اهل پس گرفتن امضا نبود. یا طرحی را امضا نمی کرد یا اگر امضا می کرد، پایش می ایستاد. نه اینکه استیضاحی را امضا کند و بعد پس بگیرد! او اهل معامله و بده و بستان نبود و سوالش را پس نمی‎گرفت!

به گفته وی، همین رفتار شهید مدرس سبب شد که امام تا این اندازه از او تعریف کند. سردار قاسم سلیمانی و بسیجی های ما راه مدرس را می روند.

نماینده اصفهان همچون گذشته به انتقاد از مواردی که به نظر او ریخت و پاش اضافه در مجلس است، پرداخت و افزود: یک بار یک دیوار می‎گذاریم، بعد حذفش می‎کنیم. یک نمازخانه جدید ایجاد می کنیم. از سفرهای خارجی‎‌مان چشم پوشی نمی‎کنیم. رفتار و کردارمان چقدر به شهید مدرس نزدیک است؟ حاضر نیستیم یک سفرمان را کم کنیم یا یک چراغمان را کمتر کنیم! مدرس زیر ساختش، سه طلاقه کردن زندگی بود، کدام یک از ما اینگونه هستیم؟

کامران با طرح این سوال که «چرا حقوق سه قوه در سامانه بودجه درج نشده است؟»، این عارضه را هم خلاف مشی مدرس خواند.

بخش پایانی نطق نماینده اصفهان به حق آب کشاورزان این استان اشاره داشت که طی آن گفت: چرا حق آب اصفهان را نمی دهید؟ چرا آب پاییزه را دیر می دهید؟ آقای روحانی گفتید آب زاینده رود جاری می شود اما نشد! مردم اصفهان ذکات بده بودند اما الان ذکات بگیر شده اند. پروژه های سد اصفهان مثل جسد افتاده است! انفال، مال خودتان، حق آبه مردم ما را بدهید.