در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ در تسهیلات طرح رونق تولید، ۳۵۹۹۳ فقره ثبت نام صورت گرفته که از این تعداد ۱۴۶۹۹ فقره با مبلغ ۱۰۶۲۷۹.۶ میلیارد ریال به بانک معرفی و درنهایت تعداد ۲۸۸۷ با مبلغ ۲۶۸۵۱.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.

این در حالی است که آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌ یاب به منظور دریافت تسهیلات بانکی از اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده است.