گارد ساحلی خاطر نشان کرده است هشت جسد را امواج به منطقه ساحلی در آکیتا در شمال ژاپن آورده است و یک قایق چوبی نیز پیدا شده است.

روزنامه ژاپن تودی در این باره نوشته است در سال های اخیر بارها اتفاقاتی از این دست افتاده و قایق های بی نام و نشان در سواحل ژاپن پیدا شده است و این بار احتمال وجود دارد که قایق متعلق به شماری از اتباع کره شمالی باشد.

گارد ساحلی می گوید اجساد بتدریج توسط امواج تغییر شکل پیدا کرده اند و بعضا استخوان ها از بین رفته است و برای همین بسختی می توان هویت آنها را تشخیص داد.

برخی از شاهدان می گویند که نیروهای پلیس و گارد ساحلی ژاپن را دیده اند که با تجهیزات به منطقه آمده و در حال انتقاد اجساد یافت شده بوده اند.

همزمان گزارش شده که در دو هفته گذشته نیروهای گارد ژاپن دو قایق دیگر را شناسایی کرده اند که یکی از آنها حامل سه تبعه کره شمالی بوده و در دیگری نیز هفت جسد پیدا شده است.