سرهنگ محمدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی فارس گفت: برخی افراد مغرض با سوءاستفاده از فضای مجازی اقدام به انتشار انواع شایعات و مطالب جعلی میکنند. وی با هشدار به این گونه افراد تأکید کرد، انتشار شایعات در رسانه و فضای مجازی جرم مشهود و قابل پیگرد در مراجع قضایی است. سرهنگ محمدی با اشاره به تصاویر منتشره با موضوع قبض جرایم گشت ارشاد تصریح کرد: این تصاویر کاملاً جعلی و غیرواقعی است و نیروهای انتظامی هیچ گونه قبضی برای جریمه مفاسد اخلاقی استفاده نمی کنند.

وی ادامه داد: مرجع رسیدگی به جرایم و مفاسد اخلاقی قوه قضاییه است و همه پرونده های مطروحه برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال میشود. معاون اجتماعی نیروی انتظامی فارس افزود: عنوان گشت ارشاد چند سالی است در ناجا به پلیس امنیت اخلاقی تغییر نام یافته و پلیس در مجموع فقط به عنوان ضابط قضایی و مجری قانون عمل می کند و در صورتی که قانونگذار در جهت اعمال قوانین مأموریتی را متوجه پلیس بداند پس از سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح و از طریق اطلاعرسانی گسترده در سطح جامعه ابلاغ خواهد شد. سرهنگ محمدی از شهروندان درخواست کرد، برای کسب اخبار و اطلاعات صحیح به منابع رسمی مراجعه کنند و همچنین در صورت مشاهده شایعات از انتشار چنین مواردی خودداری کنند.