نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) سوال موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر کشور را در دستور کار دارند.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دستور کارهای جلسه علنی امروز مجلس است.

طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات شوراها نیز در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس است.