قاسم طاهری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ضمن عذرخواهی از زائران و مجاوران گفت: قطارشهری مشهد ساعت ۶:۱۹ امروز در مسیر وکیل آباد - غدیر، در محدوده ایستگاه صدف دچار درگیری ترمز و نقص فنی شد.

وی افزود: این قطار پس از نقص فنی مجبور به برگشت برای تعمیر شد لذا مسافران به ایستگاه سیدرضی منتقل و در آن ایستگاه تخلیه و با قطار دیگر اعزام شدند.

طاهری ادامه داد: طبق شیوه‌نامه قطارشهری، چنانچه توقف قطار بیشتر از ۳ دقیقه طول بکشد باید مسافران تخلیه شوند.

وی تصریح کرد: چرخه تخلیه مسافران، اعزام قطار جایگزین و برگشت این قطار به پایانه برای تعمیر حدود ۲۰ دقیقه طول کشید و مسافران با مقداری تاخیر در سرویس‌دهی روبه‌رو شدند.