امیرمحمد زند درباره وضعیت بازیگری در حال حاضر اظهار کرد: متاسفانه تا زمانی که هنرمندان ما سواد کافی نداشته باشند وضعیت تغییری نمی کند، بازیگران در همه جای جهان به مطالعه و تحقیق مشغول هستند اما بازیگران ما وقتی جلوی دوربین حاضر می شوند تازه درباره نقش و دیالوگ هایی که دارند می پرسند و صرفا تبدیل به دستگاه دیالوگ گو در بازی شده اند. کسی که دیالوگ می گوید با کسی که بازیگری می کند فرق دارد، وقتی یک شخص در نقطه صفر بازیگری قرار دارد و می درخشد می گویند چقدر بازیگر خوبی است در حالی که کار خاصی نکرده است.

او در خصوص نیاز امروز سینمای ایران ادامه داد: در سینمای امروز ما نیاز به بازیگری داریم که معلومات و تحلیل درست داشته باشد، بازیگرانی که نقش خود را تحلیل کنند و در مرحله بعد بخواهند در دیالوگ ها دخل و تصرف داشته باشند بسیار کم هستند.

زند به ورود بازیگران سینما و سوپراستار به تئاتر اشاره کرد و توضیح داد: از وقتی بیکاری ها شروع شد بازیگران چهره به سمت تئاتر کشیده شدند. و علاوه بر این بازی در عرصه تئاتر هم یک اعتبار فرهنگی به آن ها می دهد و هم وارد این عرصه می شوند که از بیکاری نجات پیدا کنند.

این بازیگر سینما در خصوص بازیگران چهره و غیره چهره تصریح کرد: من بازیگری را به چهره و غیر چهره تقسیم نمی کنم. آل پاچینو هم می تواند سینما، تلویزیون و تئاتر کار کند و همین طور همه بازیگران می توانند در عرصه های مختلف کار کنند. این که مخاطب برای دیدن بازیگر چهره به تئاتر کشیده و باعث چرخش اقتصادی تئاتر شود خوب است اما به شرط این که دچار شعارزدگی و شو آف نشویم و به خاطر خود هنر کار کنیم، اما متاسفانه ما راه غلط را پیش گرفته ایم یعنی اول خود را پیش از بازی کردن و دیده شدن اثر مطرح می کنیم بعد به اصل ماجرا می پردازیم و این صحیح نیست.