یونهاپ گزارش داد، یکی از مقامات در سازمان گردشگری کره اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هستند.

 

به دنبال تصمیم سئول برای استقرار سیستم دفاع موشکی تاد، چین از مارس سال جاری میلادی برگزاری تورهای گردشگری به کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد چرا که به شدت با استقرار این سامانه دفاع موشکی مخالف است.