بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۹۶۵ و طول جغرافیایی ۵۷.۳۰۹ تکان داد.

 

زمین لرزه گفته شده در ۱۹ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

 

این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

 

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.