شاهین فتحی گفت: ۱۰ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، گلستان و مازندران، تحت تاثیر برف قرار گرفتند،  در ۲۵ محور از این مناطق عملیات امدادرسانی انجام شد.

وی از امدادرسانی به ۲۸۷۰ نفر از هموطنان گرفتار در برف خبر داد و افزود: در شبانه روز گذشته ۴۷۵ اسکان اضطراری داده شدند. همچنین، ۵۰ نفر از خدمات سرپایی برخوردار شدند.

فتحی از انجام عملیات رهاسازی خودروهای گرفتار در برف خبر داد و گفت: برای ۲۵۵ دستگاه خودرو، امدادرسانی شد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات تاکید کرد: در شبانه روز گذشته ۱۲۷ نفر در قالب ۴۲ تیم عملیاتی، به امدادرسانی هموطنان مشغول بودند.

فتحی همچنین از توزیع ۴۷ تخته پتو خبر داد.