سایت مرآة البحرین به نقل از نزدیکان شیخ عیسی قاسم گزارش داد: شرایط جسمانی ایشان مرحله خطر را پشت سر گذاشته است اما هنوز نمی‌توان به بهبود کامل ایشان اطمینان داشت. خونریزی داخلی نشانه خطر بزرگی است، تشخیص پزشک این است که امکان درمان ایشان در خانه وجود ندارد و نمی‌توان به تجویز داروهایی ادامه داد که سلامت ایشان را بیشتر به خطر می‌اندازند، نیاز به انجام چند عمل جراحی و کادر پزشکی متخصص هست، همزمان با استمرار شرایط وخیم جسمانی ایشان، گزارش پزشکی خوش‌بینانه نیست.

این سایت افزود: با حصر خانگی که حمد بن عیسی آل خلیفه(پادشاه بحرین) به آیت الله عیسی قاسم تحمیل کرده، ایشان نیمی از وزن خود را از دست داده‌اند و به دلیل اینکه از نظر پزشکی نمی‌توانند نمک و شکر مصرف کنند، طی چند ماه اخیر بیماری‌اش شدت یافته و ضعف ایشان بیشتر شده و امروز به اوج خود رسیده به شکلی که جسم نحیف ایشان دیگر تحمل بیماری را بیشتر از این ندارد و ممکن است که اندک توان باقی مانده‌اش را هم از دست بدهد.

مرآة البحرین در ادامه نقل کرده است: آیت‌الله عیسی قاسم از دریافت هرگونه درمان از سوی طرف‌های غیرقابل اطمینان خودداری کرده و خانواده‌اش نیز هر گونه درمان از سوی طرفی که مرگ وی را آسایش خود می‌دانند، نمی‌پذیرند. این مساله با یک تیم بین المللی از پزشکان در میان گذاشته شده است اما این امر از سوی پادشاه بحرین قابل پذیرش نیست، در صورتی که اتفاقی برای او بیفتد، ننگی برای پادشاه خواهد بود.

پس از اوج گیری تظاهرات ضد دولتی در بحرین رژیم این کشور شیخ عیسی قاسم را به دلیل سخنرانی‌هایش تحت تعقیب قضایی و سپس حصر خانگی قرار داد. این محاصره و اقامت اجباری و دشمنی بی‌دلیل همگی شرایط جسمانی این شیخ هفتاد ساله را به شدت تحت تاثیر قرارداده است.