ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق در اشاره به جنگ این کشور با داعش تاکید کرد که کشورش با یک جنگ جهانی غیر کلاسیک روبه رو بود که آغاز آن در این کشور نبوده و چه بسا پایان آن نیز در این کشور نباشد.

وی در جریان دیدار با وزیر آموزش رومانی در بخارست عنوان داشت: رمز پیروزی عراق در جنگ علیه تروریسم اتحاد مردم ما در رویارویی با خطری است که همه آنها را هدف قرار داده بود البته کشورهای دوست نیز در کنار عراق بودند.

الجعفری تاکید کرد: عراق فداکاری‌های زیادی در جنگ علیه تروریسم از خود نشان داد جنگی که تمام جهان را هدف قرار داده بود و هیچ فرقی میان قاره‌ها و کشورها قائل نبود. هیچ چیزی مانع تروریست‌هایی که در صفوف داعش جای گرفته بودند، نبود آنها از بیش از ۱۲۴ کشور عضو داعش شده و دست به عملیات تروریستی می‌زدند و البته اکنون تهدیدی برای کشورهای خودشان نیز محسوب می‌شوند.

وی افزود: داعش تفکراتی داشت که براساس آن کودکان نیز باید به جنگ می‌رفتند و فرهنگ کشتار و خون‌ریزی باید ترویج می‌شد ما از ملت‌های جهان می‌خواهیم تا برای مبارزه با این تفکر تروریستی متحد شوند.