علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: این مادر باردار مازندرانی که دو قلو باردار بود به دلیل تب به بیمارستان خصوصی در ساری مراجعه کرده بود.

وی با بیان اینکه بیمار پس از اقدامات درمانی در بیمارستان فوت کرد، افزود: به نظر می‌رسد قصور پزشکی در درمان بیمار نشده است.

عباسی گفت: خانواده متوفی شکایتی نداشتند، اما علت مرگ مادر باردار مازندرانی در دست بررسی است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: این مادر یک دختر و یک پسر را باردار بود.