روزبه کردونی اظهارداشت: سرزعیم پیش از این عضو هیات علمی دانشکده بیمه دانشگاه علامه طباطبایی بوده است و در شرکت سرمایه تامین سرمایه سپهر ، موسسه مطالعات بین الملل انرژی، مرکز تحقیقات صدا و سیما و وزارت صنایع فعالیت و سوابق ارزشمندی داشته است.

وی اخیرا کتابی تحت عنوان اقتصاد به زبان ساده به نگارش درآورده که مورد استقبال جامعه دانشگاهی قرار گرفته است.