کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است:" من بیمه تامین اجتماعی دارم اما الان باید به سربازی بروم. سوال من این است در دوره  سربازی وضع بیمه ام چطور می شود؟ آیا قطع می شود یا باید خودم باز بیمه را واریز کنم؟

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: نیازی به پرداخت حق بیمه در دوران سربازی نیست پس از سربازی در صورت داشتن دو سال سابقه می توانید به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و با پرداخت حق بیمه سهم کارگر (۷درصد) دوره خدمت را در زمره سوابق بیمه ای خود درآورید.