رای الیوم گزارش داد، عمار موسوی، مسؤول روابط بین‌الملل حزب الله لبنان گفت: کسانی که تلاش دارند دیکته‌های خود را به لبنان تحمیل کنند باید دست از این کار برداشته و اعتراف کنند که اشتباه کرده و شکست خوردند.

موسوی در جشن یادبودی که حزب الله در شهرک "حاره الفیکانی" در بقاع ترتیب داده بود، گفت: استعفای غیرمنتظره حریری به اجبار ریاض انجام شد و هدف از آن ایجاد جرقه‌ای بود تا لبنان را به آتش بکشاند و مردم آن را رو در روی هم قرار دهد.

وی مواضع میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان را ستود و گفت: عون در این باره مسؤولیت بزرگی برعهده داشت و ثابت کرد که مرد بزرگی است. اما همه لبنانی‌ها اتفاق نظر دارند آنچه در روزهای اخیر رخ داد برنامه‌ریزی شده و هدفش تسلط بر لبنان و قرار دادن مردمش رو در روی هم بود اما به لطف آگاهی، بینش و صبر بخش اصلی این برنامه را پشت سر گذاشتیم و انشاءالله مابقی این مراحل را هم پشت سر خواهیم گذاشت.