رهبر دروزی‌های لبنان در توصیه‌ای به سران آل سعود با بیان اینکه برنامه‌های نوین سازی عربستان مادامی که این کشور در یمن مشغول جنگ است به ثمر نخواهد نشست، گفتگوی عربستان با ایران را خواستار شد.

«ولید جنبلاط» در صفحه توئیتر خود ضمن تاکید بر ضرورت توقف جنگ و محاصره یمن و مذاکره مستقیم عربستان با ایران، نوشت: «تخریب و محاصره یمن و از بین بردن منابع مالی و جانی عربستان کافیست. اجازه دهید مردم یمن خودشان انتخاب کنند که چه کسی را می‌خواهند.»

وی همچنین گفت: «چالش‌ها بسیار زیاد است اما این ماموریت در حالی که جنگ یمن همچنان ادامه دارد، نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.»