قیمت خودرو رنو در بازار بسته به مدل، میزان تولید و کارکرد متفاوت است.

 

قیمت برخی از مدل های خودرو رنو در بازار به شرح زیراست:

 

قیمت خودروی رنو در بازار+ جدول