هشتگ های «#هلا_بالتریث» (باریکلا به درنگ!)؛ «طلع عم یمزح» (معلوم شد شوخی می کرد)؛ «خلص المسلسل؟» (سریال تموم شد؟) بیشترین ترند را در صفحات کاربران لبنانی داشت. 

برخی از این کاربران در نوشته های خود سعی کردند به گونه ای از تصمیم الحریری حمایت کنند و برخی نیز به این بهانه سیاست های جاری را در قالبی طنزآمیز به باد انتقاد گرفتند. 

در این میان برخی نیز با دست گذاشتن روی کلمه «درنگ» توصیه کردند روش علمی تازه ای با این عنوان به رشته علوم سیاسی دانشگاه ها اضافه شود. 

سعد الحریری گفته بود که تصمیم گرفت با توصیه «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در استعفایش «درنگ» کند. 

برخی از پیام های کاربران لبنانی در صفحات توییتر و فیسبوک به شرح زیر است: 

**باید واحد درسی تازه ای به نام «درنگ» به درس های دانشجویان علوم سیاسی اضافه شود. 

** تو این قضیه معلوم شد سه چهارم هم حزبی های الحریری باهاش خوب تا نکردند، اما اونایی که فکر می کرد دشمنش هستند براش آرزوی خوب کردند. ان شاء الله الحریری اینو فراموش نکنه. 

**کسی که شهید رفیق الحریری را در ۲۰۰۵ کشت و پییر جمیل و جبران توینی و باسل فلیحان و وسام الحسن را کشت قابل اعتماد نیست. 

**داشتیم خودمان را برای جنگ داخلی آماده می کردیم اما معلوم شد شوخی بود! 

**شوک مثبت: قرار بود بازگشت از استعفا در کار نباشد چون حزب الله بر کشور هیمنه دارد، اما معلوم شد شوخی بود. 

**از خارج کشور استعفا کرد و کسی رو خبر نکرد؛ دو هفته غیبش زد و نفهمیدیم بازداشت بود یا دزدیده بودنش یا رفته بود گردش؛ نزدیک بود اقتصاد و لیره به هم بریزه، استعفا داد چون زندگیش در خطر بود، ولی آخرش معلوم شد همه اش شوخی بود. 

**جناب نخست وزیر؛ شاعر عرب زبان گفته است: اگر تصمیمی گرفتی جدیت داشته باش/ تردید و درنگ تصمیم را فاسد می کند. 

**در عجبم از کسانی که از استعفای الحریری استقبال کردند و امروز از درنگ او در استعفا تقدیر می کنند. 

**از امروز اصطلاح جدید «درنگ» به واژه های سیاسی کشور اضافه می شود. 

**بعد از روز استعفا همیشه غم توی چشمانت دیدیم تا امروز که بالاخره خوشحالی ات را در بین مردم کشورت دیدیم. 

**الحریری درنگ کرد اما عربستان بی درنگ «السبهان» را از پرونده لبنان کنار گذاشت. 

**با درنگ الحریری، ریفی و سعید و صقر و المرعبی و السینیوره و السبهان رفتند تو کما! حقشون بود. 

**فرق بین تحت بازداشت بودن در عربستان و آزادی در لبنان در همین خنده است. تصویر گویاتر از هر چیزی است.