محمدرضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید (اصلاح طلبان مجلس دهم) در گفت و گو با خبرآنلاین درباره مذاکره  اصلاح طلبان با شورای نگهبان گفت: این موضوع همواره مطرح بوده و حتی در گذشته مذاکراتی هم صورت گرفت فقط این مذاکرات علنی نشده است. حتی در  این دوره از انتخابات گفت و گوهایی با اعضای حقوق‌دان و فقهای شورای نگهبان انجام گرفت و نتایج را شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مطرح کردند؛ لذا این مراودات وجود داشت اما سازماندهی شده نبود.

تابش توضیح داد: ممکن است من جایگاه و پایگاه و رفاقتی با برخی اعضا در جبهه اصولگرایی داشتم و بر مبنای آن رفاقت و ماموریت هایی که به طور خاص و ویژه واگذار شده مذاکراتی انجام دهم. اما درحال حاضر لازم است این مراودات در قامت یک جبهه و یک تفکر وسیع بر مبنای یک اصول تعیین شده به پیش رود و ماموریت ها نیز تعریف و البته  نتایج آن هم به سمع و نظر اصلاح طلبان برسد تا بر اساس ان تصمیم گیری های لازم انجام شود.

او در پاسخ به این سوال که این مرادات چقدر می تواند راهگشا باشد؟، گفت: قطعا این مذاکره ها و گفت وگوها بی تاثیر نخواهد بود بالاخره وجوه اشتراک جناح اصولگرا و اصلاح طلب خیلی بیشتر از وجوه افتراق است؛ ما در تعهد به نظام و انقلاب، رهبری و ... اشتراک نظر داریم.

او در پاسخ به این سوال که چرا همیشه رد صلاحیت شامل حال اصلاح طلبان شده است؟، گفت: بله باید اصولگرایان کمک کنند این مظالم روا داشته نشود.

و در باره بحث گفت و گوی اصلاح طلبان با سپاه نیز اظهار داشت: من در همه عرصه ها قائل به گفت و گو هستم؛ به نظرم هر کسی که در قدرت دستی دارد و در این زمینه تعیین کننده است، می تواند طرف مذاکره قرار گیرد.