طبق گزارش العربیه، «شورای بین المللی اسلامی» (مساع) و «اتحادیه جهانی علمای مسلمان»، به ریاست «یوسف القرضاوی» که دفتر آن اکنون در قطر قرار داد دو موسسه‌ای هستند که تحریم شده‌اند.

در بیانیه‌ای که روی وب‌سایت خبرگزاری رسمی عربستان قرار گرفته ادعا شده که دو موسسه تحریم‌ها شده از گفتمان اسلام سوءاستفاده کرده و از آن به عنوان پوششی برای تبلیغ تروریسم استفاده می‌کنند.

این بیانیه ادعا می‌کند که نفرات تحریم‌شده اقدام به انجام چندین عملیات تروریستی با حمایت مستقیم قطر کرده‌اند.